Przydatne Adresy

Przydatne dane teleadresowe:

URZĄD

 

Urząd Gminy w Grębowie
Grębów 394
39-410 Grębów
Tel. 015-811-27-15
Fax.015-811-28-71
e-mail: ug@grebow.com.pl
www.grebow.com.pl

KULTURA

1.Gminne Centrum Kultury w Grębowie
39-410 Grębów
tel. 015 811-27-11
e-mail: gckgrebow1@wp.pl
http://www.gck-grebow.pl.tl/

OŚWIATA

1. Zespół Szkół  w Stalach,  
Stale 1
39-400 Tarnobrzeg
Tel/Fax.: 015-811-13-46
e-mail: zsstale@op.pl
http://zsstale.republika.pl

2.Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie
Grębów 393,
39-410 Grębów
Tel.: 015 811-28-16
http://www.zsogrebow.pl/
e-mail: zsogrebow@gmail.com

- Szkoła Podstawowa Filialna w Jamnicy, Przedszkole w Jamnicy
Tel. 015-811-28-04

-Szkoła Podstawowa Filialna w Zapoledniku
tel. 811-22-99

3. Szkoła Podstawowa w Żupawie,
Żupawa 41
39-400 Tarnobrzeg
tel.015 811- 11 -32
http://spzupawa.republika.pl/
e-mail: spzupawa@wp.pl

4.Publiczna Szkoła Podstawowa w Krawcach,
Krawce 167,
39-410 Grebów
tel. 015 811- 28- 09
www.pspkrawce.yoyo.pl
e- mail: psp.krawce@wp.pl

5.Publiczna Szkoła Podstawowa w Zabrniu ,
Zabrnie 522
39-410 Grębów
Tel/fax: 015-811- 28-18
e-mail: szk_zabrnie1@wp.pl
http://www.spzabrnie.dl.pl/

6.Szkoła Podstawowych i Przedszkole w Wydrzy,
Wydrza 383
39 - 410 Grębów
Tel.015 811-28-66
e-mail: zspipwydrza@wp.pl

http://zspipwydrza.edupage.org/
7. Publiczne Przedszkole w Grębowie
Grębów  943
39-410 Grębów
tel. 015- 811-28-27
e-mail:  przedszkole-grebow@wp.pl

8. Specjalny-Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Grębowie
Grębów 881
39-410 Grębów
tel. (015) 811-28-13  
fax (015) 811-32-32
e-mail:   soswgrebow@poczta.onet.pl
http://soswgrebow.republika.pl/

GOSPODARKA KOMUNALNA

1.Gminny Zakład Komunalny
Grębów 387
39-410 Grębów
tel.015 811 -26 -65

POMOC SPOŁECZNA

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grębowie
Grębów 943/1
39-410 Grębów
tel./fax 015-811-27-17- opieka społeczna
tel. 015-811-22-21- świadczenia rodzinne
e-mail: ggrebow@rzeszow.uw.gov.pl

POLICJA

1. Posterunek Policji w Grębowie
Grębów 394
39-410 Grębów
Tel. 015 851-33-73

BANK

1. Bank Spółdzielczy w Grębowie
39-410 Grębów
tel. 015 811-32-33
tel./ fax. 015-811-27-26
e-mail: grebow_bs@wp.pl

POCZTA

1.Poczta Polska
Grębów 494
39-410 Grębów
tel. 015 811 27-20

OPIEKA ZDROWOTNA

1.Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Grębów  890
39-410 Grębów
Tel. 015 811 - 27 -29

2. Gminny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej filia w Stalach: Poradnia Lekarza Rodzinnego, Poradnia Stomatologiczna
Stale 1
30-400 Tarnobrzeg
tel. 015-811-13-56

3. Prywatna Przychodnia Weterynaryjna
Grębów 806
39-410 Grębów
tel. 015-811-28-08