Przypominamy o wymianie dowodów osobistych

 Posiadanie ważnego dowodu osobistego to obowiązek spoczywający na każdym pełnoletnim obywatelu zamieszkującym terytorium RP. Dowód należy wymienić nie tylko gdy jego ważność wygasa ale także w kilku innych okolicznościach. Sprawdź jak i kiedy będziesz musiał wymienić dowód osobisty w 2018 r.

Upływ terminu ważności dowodu osobistego to jedna z przesłanek wymiany dowodu osobistego na nowy. Dowód osobisty jest ważny przez 10 lat od dnia jego wydania.

Dowód osobisty trzeba wymienić także w przypadku:

  1. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
  2. zmiany wyglądu twarzy (np. po operacji plastycznej) posiadacza dowodu osobistego, która utrudnia lub uniemożliwia rozpoznanie osoby na podstawie dowodu;
  3. utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza .
  4. przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Aby wymienić dowód osobisty należy złożyć w tym celu odpowiedni wniosek do urzędu gminy lub przez Internet

Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2. Kolorowa fotografia o wym. 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

3. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o dowód osobisty dla dziecka może złożyć jeden z rodziców, opiekun prawny lub kurator. Wniosek o dowód osobisty można złożyć w dowolnym urzędzie gminy. Po złożeniu wniosku otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.

 

Dowód możesz odebrać w urzędzie, w którym złożyłeś wniosek. Pamiętaj, że musisz  zrobić to osobiście. Przy odbiorze przedstaw swój dowód osobisty. Zabierz też dotychczasowy dowód osobisty dziecka, jeśli taki posiada.

Dodatkowe informacje

● dowód osobisty dla dziecka, które ma mniej niż 5 lat, jest ważny 5 lat,

● dowód osobisty dla dziecka, które ma więcej niż 5 lat, jest ważny 10 lat.

Dokument ten stwierdza tożsamość, poświadcza obywatelstwo i uprawnia do swobodnego przekraczania granic między państwami Unii Europejskiej, dlatego warto wyrobić go dziecku, jeżeli rodzice planują podróż na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej