Przyznanie środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

kasaDecyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostały przyznane dla gminy środki przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przypisane następujacym zadaniom:

 

1. Remont drogi gminnej Żupawa - Poręba na kwotę 700 000 zł
2. Remont drogi gminnej Zapolednik do remizy na kwotę 200 000 zł

Wręczenie promes odbędzie się 21 lipca 2011 roku o godz. 845 w sali kolumnowej w Rzeszowie.