Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Wójt Gminy Grębów w dniu 17 stycznia 2020 roku wydał zarządzenie w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym składnia dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Grębów. Szczegóły poniżej.

Zarządzenie nr 8.2020