Relacja z Testu Sprawności Fizycznej zorganizowanego na Orliku w Stalach

W ramach programu Lokalny Animator Sportu na Orliku w Stalach zorganizowany został Test Sprawności Fizycznej. Jak sama nazwa wskazuje, w teście tym dokonano weryfikacji poziomu sprawności fizycznej.

Wszystkie miarodajne próby sprawnościowe składały się z 6-ciu konkurencji, przeprowadzone zawsze w ściśle określonej kolejności tj.:

  1. bieg na 50m – próba szybkości biegowej;
  2. skłon tułowia w przód – próba gibkości;
  3. skok w dal z miejsca – próba mocy (siły nóg);
  4. bieg zwinnościowy;
  5. skłony w przód z leżenia tyłem przez 30sek. – próba siły mięśni brzucha;
  6. bieg wytrzymałościowy – próba wytrzymałości.

Uczestnikami były dzieci w wieku 14 lat, a dokładniej 15 dziewcząt oraz 9 chłopców. Pomiary przeprowadzone zostały dwukrotnie na wybranej grupie, z uwagi na piękną słoneczną aurę w pierwszym terminie miejscem przeprowadzenia testu był Orlik w miejscowości Stale, w drugim zaś terminie ze względu na warunki atmosferyczne test wykonany został na sali gimnastycznej przy ZS w Stalach. Dzięki dwukrotnym przeprowadzeniu prób sprawnościowych i to w różnych warunkach, można w przejrzysty sposób dokonać analizy zweryfikowanych wyników pomiarów, które po przeprowadzeniu owego testu Animator Sportu zatrudniony na Orliku w Stalach zebrał i zaprezentował w załączniku. Ponadto zainteresowanych zapraszam na fotorelację udostępnioną poniżej.

FOTORELKACJA (kliknij tutaj)