Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

01Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przy współudziale Wojewody Podkarpackiego zorganizowała XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej pod hasłem „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą". Zgodnie z regulaminem konkursu na terenie gminy Grębów w dniach od 18 stycznia do 24 lutego 2011 roku odbyły się eliminacje gminne konkursu plastycznego pn. "Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą".

Dnia 8 marca komisja powołana przez Wójta Gminy Grębów Kazimierza Skórę w składzie:

Robert Pędziwiatr– Przewodniczący Komisji

Angelika Górz- Sekretarz Komisji,

Teresa Januszczak – Członek Komisji,

Elżbieta Zdyrska – Członek Komisji

Jacenty Jakubowski – Członek Komisji

Dokonała oceny nadesłanych prac przyznając następujące miejsca w poszczególnych grupach wiekowych:

I grupa wiekowa 6-8 lat

I miejsce- Patrycja Partyka- Zabrnie

II miejsce Justyna Wójcik- Żupawa

III miejsce Katarzyna Dul -Zabrnie

Wyróżnienie  Weronika Jarosz -Krawce

Wyróżnienie  Patrycja Myszka- Żupawa

II grupa wiekowa 9-12 lat

I miejsce Ernest Czarnecki -Zabrnie

II miejsce Michał Magdziarz- Zabrnie

III miejsce Monika Staszałek -Krawce

Wyróżnienie  Agata Gawrońska- Zabrnie

Wyróżnienie Gabriela Jarosz- Krawce
Zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konkursu, prace osób wyżej wymienionych zostały przekazane do Starostwa Powiatowego, celem dalszej ich oceny w eliminacjach szczebla powiatowego.

Więcej zdjęć w galerii