Rusza rekrutacja do projektu ,,Akademia Liderów Wolontoriatu"

Zapraszamy do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń: opiekun wycieczki, kompetencje społeczne i obywatelskie, prawo jazdy kat. B w ramach projektu "Akademia Liderów Wolontariatu"!

Od 24 X 2011 r. rozpoczyna się rekrutacja do projektu "Akademia Liderów Wolontariatu". Działanie skierowane jest do mieszkańców gminy Grębów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej lub osobistej i chcą zaangażować się w przyszłe działania Stowarzyszenia Mała Ojczyzna Grębowszczyzna. Do udziału zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej. Uczestnicy wezmą udział w cyklu bezpłatnych szkoleń:

1. Opiekun wycieczki.

2. Kompetencje społeczne i obywatelskie.

3. Prawo jazdy kat. B.

Zajęcia będą się odbywały po lekcjach, w terminach ustalonych z uczestnikami projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne za pośrednictwem strony Gminy Grębów, zaś wersję papierową można otrzymać w Biurze Projektu,które mieści się pod adresem 39 - 410 Grębów 151

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu od 24 X 2011 r. Zapraszam do jak najszybszego zgłaszania się do udziału w projekcie, gdyż w sprawach spornych decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorem działań: Agnieszka Kaczmarczyk: agnieszka_kaczmarczyk@vp.pl, tel.784 955 207.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

- informacje na temat projektu, zaplanowanego wsparcia- pobierz

- formularze zgłoszeniowe- pobierz

- regulamin uczestnictwa- pobierz