Sołtysi

 

Sołtysi Gminy Grębów

 

 

Nazwisko i imię

Sołectwo

Telefon kontaktowy

Florek Bronisław

Grębów

15 811 24 25

Matyka Jan

Krawce

15 811 26 90

Bernat Mieczysław

Wydrza

15 614 19 80

Stec Bogdan

Jamnica

15 811 25 42

Rak Danuta

Poręby Furmańskie

15 811 21 47

Wójcik Franciszek

Stale

15 811 13 47

Czerniec Alina

Zabrnie

15 641 24 33

Wolak Stanisław

Żupawa

15 811 12 03

Janeczko Jan

Grębów - Zapolednik

15 811 25 35