Spotkania informacyjne

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z ogłaszanymi naborami w ramach:

  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,
  • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Program spotkania:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, w tym przedstawienie harmonogramu planowanych do realizacji naborów w 2019 roku;
  2. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie w ramach "Pozostałych działań konkursowych";
  3. Omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach "Pozostałych działań konkursowych";
  4. Omówienie formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.
ZałącznikRozmiar
spotkania_informacyjne_-_czerwiec_2019.pdf261.28 KB