Spotkania informacyjne „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023”

Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna  informuje o otwarciu naboru wniosków w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023”. Celem projektu jest: zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych; zrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne; wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych; wzmocnienie potencjału trzeciego sektora.

W 2021 r. przewidziane zostały cztery ścieżki realizacji inicjatyw:

 • „Oddolne inicjatywy mieszkańców” (Ścieżka I);
 • „Rozwój młodej organizacji” (Ścieżka II);
 • „Wygraj w tysiąca czyli młodzież w działaniu” (Ścieżka III);
 • „Mikrodotacje branżowe” (Ścieżka IV).

Szczegółowe informacje związane z dotacjami zostaną przekazane w czasie spotkań informacyjnych oraz zawarte są w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na portalu: www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl .

Nabór do Konkursu w roku 2021 rozpoczął się z dniem 14 lipca i trwać będzie
w następujących terminach:

 • ścieżki „Oddolne inicjatywy mieszkańców”, „Rozwój młodej organizacji” i „Mikrodotacje branżowe” – od 14 lipca 2021 r. do 04 sierpnia 2021 r. roku, godz. 16:00
 • ścieżka „Wygraj w Tysiąca – młodzież w działaniu” – w trybie ciągłym od 14 lipca 2021 r.
  do 15 października 2021 r., przy czym rozstrzygnięcia złożonych w danym okresie wniosków będą dokonywane raz w miesiącu.

Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się  będzie w terminie 1 września do 30 listopada.
Ze strony Fundacji Fundusz Lokalny SMK osobą do kontaktu jest Sebastian Nabrzeski – koordynator  lokalny Projektu (tel. 663-122-098, e-mail: snabrzeski@gmail.com). Fundacja objęła wsparciem powiaty: stalowowolski, tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski, ropczycko-sędziszowski.

W celu zasięgnięcia większej ilości informacji zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędzie się w następujących terminach i lokalizacjach:

 1. pow. mielecki – Urząd Gminy Wadowice Górne, 39-308 Wadowice Górne Wadowice Górne 116, sala narad, termin: 21 lipca, godz. 16:00
 2. pow. stalowowolski – Starostwo Powiatowe, 37-450 Stalowa Wola, ul. Podleśna 15, sala narad, termin: 22 lipca, godz. 16:00
 3. pow. tarnobrzeski – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim, 39-450 Baranów Sandomierski, ul. Fabryczna 39, sala kameralna, termin: 26 lipca, godz. 16:30
 4. pow. kolbuszowski – Starostwo Powiatowe, 36-100 Kolbuszowa, ul. 11-go Listopada 10, sala narad, termin: 27 lipca 2021 r., godz. 16:30
 5. pow. ropczycko-sędziszowski – Urząd Gminy Ostrów, 39-103 Ostrów 255, sala narad, termin: 28 lipca, godz. 16:30

.