Spotkanie warsztatowo- informacyjne nt. „Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej"

Serdecznie zapraszamy 4 lutego 2020 r. na spotkanie warsztatowo- informacyjne nt.

„Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej. ”Warsztaty z pisania biznesplanu
w projektach unijnych w ramach działania

7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Spotkanie skierowane jest do osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy (oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych i tzw. ubodzy pracujący), biernych zawodowo.

Termin i miejsce spotkania
4 luty 2020 r. w godzinach od 10:00 do 13:30 (wtorek)
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
ul. Sienkiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, uprzejmie prosimy o wiadomość zwrotną do dnia 3 luty 2020 ) do godziny 15:00 na adres: lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl (decyduje kolejność zgłoszeń).
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu pod numerem:  798771220 w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 18:00, od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Program spotkania w załączeniu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które powinniśmy zapewnić.
Spotkanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Organizator spotkania:
PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH W Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 86 Tarnobrzeg
zapytaj@podkarpackie.pl