Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia

Stowarzyszenie "Lasowiacka Grupa Działania" ogłasza nabór wniosków  o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Termin składania wniosków:

od 19 czerwca 2019 r. do 10 lipca 2019 r.Więcej informacji o naborze dostępne na stronach:

https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-1-2019/

https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-2-2019/

https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-3-2019/