Stowarzyszenie LGD ogłosiło nabory wniosków o udzielenie wsparcia

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresach:

1. ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - BEZPOŚREDNIE DOTACJE INWESTYCYJNE DLA NOWO POWSTAJĄCYCH LUB ISTNIEJĄCYCH MIKROPRZEDSIĘBIORSTW UKIERUNKOWANE NA WYKORZYSTANIE POTENCJAŁU ROLNICZEGO I GOSPODARCZEGO LGD
Szczegóły pod adresem: https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-1-2020/

2. POPRAWA FUNKCJONALNOŚCI OGÓLNODOSTĘPNYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI: KULTURALNE LUB EDUKACYJNO-OŚWIATOWE LUB OPIEKUŃCZE LUB REKREACYJNE .
Szczegóły pod adresem: https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-2-2020/

3.TWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEJ   INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ LUB TURYSTYCZNEJ
Szczegóły pod adresem: https://prow2014-2020.lasowiacka.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-3-2019-2/

Termin składania wniosków:
od 30 grudnia 2019 r. do 24 stycznia 2020 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, ul. Słowackiego 1 a, 39-460 Nowa Dęba, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00