Stowarzyszenie "LGD" zaprasza na spotkania informacyjne

Stowarzyszenie „Lasowiacka Grupa Działania”  serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w związku z planowanymi naborami wniosków w ramach:

  • Podejmowania działalności gospodarczej,
  • Pozostałe działania konkursowe.

Program spotkania:

  1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, w tym przedstawienie harmonogramu planowanych do realizacji naborów
    w 2022 roku;
  2. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie w ramach "Podejmowania działalności gospodarczej";
  3. Omówienie warunków ubiegania się o wsparcie w ramach "Pozostałych działań konkursowych";
  4. Omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach "Podejmowania działalności gospodarczej" oraz "Pozostałych działań konkursowych";
  5. Omówienie formularzy wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Termin spotkania dla podmiotów z terenu Gminy Grębów: 21.06.2022 r. godz. 08:00
Miejscje spotkania: Biuro LGD w Nowej Dębie (ul. Mikołaja Reja 7, 39-460 Nowa Dęba)

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 obszaru Stowarzyszenia „Lasowiacka Grupa Działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu: mailowo (biuro@lasowiacka.pl) lub telefonicznie (15 846 22 19 lub 15 845 07 78), nie później niż do dnia poprzedzającego dzień spotkania informacyjnego.

W załączeniu informacja wraz z terminami spotkań dla podmiotów z poszczególnych miejscowości.