Stowarzyszenie ,,Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej" ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie.