Stypendia dla najlepszych licealistów!

12 października 2020 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Bąka wręczone zostały przez Wójta Gminy Kazimierza Skórę stypendia najzdolniejszym uczniom LO. W tym roku stypendia za wysokie wyniki w nauce przyznano 36 uczniom.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Grębów stypendium przyznaje Wójt po zasięgnięciu opinii Komisji  Stypendialnej. Ufundowane „wyróżnienia” może otrzymać nie tylko uczeń cieszący się średnią ocen powyżej 4,75 za poprzedni semestr, ale również posiadający szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy (był finalistą konkursów przedmiotowych lub laureatem olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego). Miesięczna kwota przyznanego stypendium wynosi od 200,00 zł do 350,00 zł miesięcznie.

Wójt Gminy Grębów podkreślił, że otrzymane stypendia to wyróżnienie dla najzdolniejszych uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. Taka forma wsparcia ze strony samorządu ma charakter motywacyjny i jest pewnego rodzaju zachętą do osiągnięcia kolejnych sukcesów. Niewątpliwie cieszy fakt, że tegoroczni stypendyści to ponad 50 % uczniów LO.

                                           Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Stypendyści Wójta Gminy Grębów:

W pomieszczeni stoi w rzędzie grupa młodzieży w maseczkach na twarzy. W ręku trzymają bordowe teczki. Pośród nich mężczyzna w garniturze z bukietem kwiatów w rękach. I LO:
Adrian Bąk, Aleksandra Bobrowska, Gabriela Dec, Kinga Frącz, Karolina Janeczko, Aleksandra Nieradka, Roksana Sądaj, Kamila Sawicka, Wiktoria Weiss.
 

W pomieszczeni stoi w rzędzie liczna grupa młodzieży w maseczkach na twarzy. W ręku trzymają bordowe teczki. Pośród nich mężczyzna w garniturze z bukietem kwiatów w rękach. II „a” LO:
Paweł Barnaś, Michał Barnaś, Sebastian Bożek, Karolina Chmielowiec, Martyna Chmielowiec, Drozd Katarzyna, Janeczko Katarzyna, Januszczak Anna, Wiktoria Kochańczyk, Natalia Kos, Oliwia Nieradka, Tymoteusz Nurzyński, Justyna Rutyna, Przemysław Rutyna, Karolina Sączawa, Aleksandra Szewc, Dominika Tryk, Damian Wroński.

 

W pomieszczeniu stoi w rzędzie grupa młodzieży w maseczkach na twarzy. W ręku trzymają bordowe teczki. Pośród nich mężczyzna w garniturze z bukietem kwiatów w rękach. II „b” LO:
Martyna Gortych, Julia Kędzia, Emilia Paterek, Dominika Rutyna, Patryk Stępień, Jakub Sądaj, Zięba Lidia.

 dziewczyna w maseczce na twarzy, chłopkach w przyłbicy w rękach trzymają bordowe teczki. Pomiędzy nimi stoi mężczyzna w garniturze trzyma bukiet kwiatów. W tle dekoracje w formie białych i czerwonych kwiatów. III LO:
Adam Barnaś, Maria Żaczek.

 

Pozioma tablica stojąca na stole przykrytym ciemnym materiałem z napisem dzień nauczyciela . W lewym roku ozdobna sowa w  niebieskiej czapce. Na podłodze stoją dekoracyjne białe i czerwone kwiaty.