Stypendia na II semestr roku szkolnego 2021/2022 przyznane

Wójt Gminy Grębów pan Kazimierz Skóra wręczył wspólnie z Dyrekcją ZSO panią Krystyną Kozieją oraz panią Barbarą Bożek stypendia na II semestr roku szkolnego 2021/2022. Stypendia przyznane zostały 33 uczniom.

Warunkiem uzyskania stypendium była średnia ocen co najmniej 4,75, wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, czy też szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy. Miesięczna kwota przyznanego stypendium wynosi od 200,00 zł do 350,00 zł i ma charakter motywacyjny. Wsparcie dla uzdolnionej młodzieży to inicjatywa władz samorządowych kontynuowana od ponad 10 lat

W słowach skierowanych do młodzieży Wójt Gminy Grębów podkreślił: „Z dużą radością przyglądam się  uczniom klas maturalnych, którzy otrzymują stypendia od I klasy liceum. Jednak niezmiernie jest mi miło kiedy do grona nagrodzonych dołączają nowi uczniowie. Mam nadzieję, że stypendia są dla  Was zachętą do wytężonej pracy, bo tak naprawdę wiele zależy od Was samych. Jeśli będziecie zdeterminowani i w pełni zaangażowani wykorzystacie swój potencjał osiągając sukces.”

                                                           Serdecznie gratulujemy!