Stypendia Wójta Gminy Grębów dla najlepszych licealistów.

Kolejny już rok Wójt Gminy Grębów przyznał stypendia naukowe za wysokie wyniki w nauce dla najzdolniejszych uczniów LO w kwocie od 150 do 300 zł miesięcznie. W tym roku wydarzenie wręczenia dyplomów odbyło się 1 marca. Uczniowie klas licealnych oraz III gimnazjum i VIII SP zgromadzili się na sali gimnastycznej na uroczystej akademii. Stypendia otrzymało 17 uczniów: troje z klasy I Liceum, dziesięcioro z klasy II Liceum i czworo z klasy III Liceum.
Uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej oraz III Gimnazjum, którzy zdecydują się zapisać do Liceum w Grębowie, otrzymają stypendium za dobre wyniki w nauce już w pierwszym semestrze I klasy liceum, za wyniki osiągnięte w ostatniej klasie SP i Gimnazjum.
Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.