Stypendia Wójta Gminy Grębów dla najlepszych licealistów

W dniu 13 października 2021 roku po raz kolejny w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Bąka w Grębowie wręczone zostały przez Wójta Gminy Kazimierza Skórę stypendia najzdolniejszym uczniom.
Warunkiem otrzymania stypendium jest średnia ocen wynosząca co najmniej 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Ufundowane przez Wójta stypendium może otrzymać nie tylko uczeń cieszący się wysoką średnią za poprzedni semestr, ale również posiadający szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy.

W I semestrze 2021/22 stypendium otrzymało 49 uczniów na łączną kwotę 68 025,00 zł.

                                        Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

 

Tak wysokie wyniki nauczania są również sukcesami nauczycieli, którzy każdego dnia z wielkim zaangażowaniem kształtują młode pokolenia. Przedkłada się to na zdobytą wiedzę i rozwój młodego pokolenia. Święto Dnia Edukacji Narodowej jest wspaniałą okazją aby pogratulować i podziękować dyrektorom i nauczycielom z terenu Gminy Grębów za ich nieustanne inspirowanie i motywowanie uczniów. W dniu 13 października odbyła się również uroczystość wręczenia Nagród Wójta Gminy Grębów dla wyróżnionych dyrektorów i nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej.

                              
                                                           Serdeczne gratulacje!