Stypendia Wójta Gminy Grębów przyznane

W dniu 19 marca 2018r. Wójt Gminy Kazimierz Skóra wręczył nagrody dla najlepszych licealistów. Podczas szkolnej akademii 30 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Grębowie otrzymało z rąk Wójta Gminy stypendia za wysokie wyniki w nauce na drugi semestr 2017/2018r.  
Celem przyznawania stypendiów jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych, osiągających wybitne wyniki w nauce. Warunkiem uzyskania stypendium była min. średnia ocen co najmniej 4,75 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Ufundowane przez Wójta stypendium może otrzymać nie tylko uczeń cieszący się średnią ocen powyżej 4,75 za poprzedni semestr, ale również posiadający szczególne osiągnięcia w określonej dziedzinie wiedzy. Wójt wyraził nadzieję, że takie wyróżnienia zachęcą uczniów do jeszcze bardziej wytężonej pracy, a w drugim semestrze grono stypendystów znacznie się powiększy.  
Wśród nagrodzonych znalazło się 11 uczniów klasy I,  9 uczniów klasy II oraz 10 trzecioklasistów z grębowskiego LO.
Stypendyści Wójta Gminy Grębów klasa I
Bednarczyk Patrycja, Dec Aleksandra, Drelich Patrycja, Kułaga Szymon, Nowak Zuzanna, Pędziwiatr Patrycja, Rębisz Sylwia, Rutyna Dawid, Stępień Judyta, Wianecka Agata, Wilk Piotr.
Stypendyści Wójta Gminy Grębów klasa II
Buława Julia, Buława Klaudia, Hadryś Piotr, Idec Kinga, Matyka Diana, Pliszka Magdalena, Sabat Tomasz, Wasilewska Dominika, Wilk Aleksandra
Stypendyści Wójta Gminy Grębów klasa III
Drelich Adrian, Dul Łucja, Dul Jakub, Gugała Robert, Janeczko Agnieszka, Kopeć Agnieszka, Mierzwa Magdalena, Nowak Wiktoria, Rędzia Patrycja, Stadnik Gabriela.
Każdy wyróżniony uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom z gratulacjami wysokich wyników w nauce  i życzeniami dalszych sukcesów.