Szanowni Państwo

Zawiadamiamy, że w dniach od 31 maja 2019 r.w godz. od 9-tej do 14-tej - zostanie przeprowadzone komisyjne szacowanie szkód i strat powodziowych powstałych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych na posesjach, które zostały zgłoszone do szacowania, przez poszkodowanych  mieszkańców w sołectwach: Grębów-Zapolednik i Krawce. Dodatkowe informacje udzielane będą w Urzędzie Gminy pok. Nr 16, tel. 15 811-28-71.

Wójt Gminy Grębów

Kazimierz Skóra