Szansa na pracę

upPowiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu organizuje spotkanie dla osób bezrobotnych zainteresowanych udziałem w programie „Szansa na pracę", który obejmuje cykl szkoleń, 4 miesięczny staż i możliwość podjęcia pracy w firmie Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. Na spotkanie zapraszamy zarejestrowane osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy

*, posiadające wykształcenie zawodowe mechaniczne lub średnie techniczne np. technik: mechanik, elektronik, elektryk, informatyk).

Informacje i zapisy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu, pokój 28, oraz we właściwych dla miejsca zamieszkania pośrednictwach pracy lub

telefoniczne 823 00 30 wew 132.

Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które mogą wziąć udział w programie to:

  • Osoby do 25 roku życia
  • Długotrwale bezrobotni
  •  Osoby powyżej 50 roku życia
  • Bez wykształcenia średniego
  •  Bez doświadczenia zawodowego