Sztandar na 65 lecie OSP

 157

Niezwykle uroczysty charakter miało nadanie sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Żupawie, która w tym roku ukończyła 65 lat.  Strażacy z Żupawy już od 65 lat niosą pomoc mieszkańcom wsi i okolicznych miejscowości. Z tej okazji jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w  Żupawie otrzymała sztandar.

 Poświęcenie sztandaru nastąpiło w niedzielę 13 maja br. podczas mszy świętej w kościele Św. Maksymiliana Kolbe w Żupawie celebrowanej przez proboszcza  ks. Józefa Sądeja oraz kapelana gminnego strażaków ochotników  ks. Eugeniusza Różańskiego. Po mszy świętej korowód strażaków i zaproszonych gości, w towarzystwie pocztów sztandarowych i strażackiej orkiestry, przemaszerował na plac przy Domu Ludowym, gdzie odbyła się oficjalna część uroczystości.  Na uroczystości do Żupawy zjechali przedstawiciele krajowych władz straży pożarnych państwowych i ochotniczych, gminne jednostki OSP oraz samorządowcy z powiatu i gminy.

Po przywitaniu zaproszonych gości i złożeniu meldunku o gotowości oddziałów OSP przez dowódcę uroczystości, odbyło się wciągnięcie flagi na maszt. Krótki rys historyczny miejscowej jednostki przedstawił jej naczelnik druh Jan Wojciechowski. Następnie odbyło się wręczenie sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo wsi Żupawa. Miejscowej jednostce wręczył go członek Zarządu Krajowego ZOSP RP Edward Szlichta, który na ręce naczelnika OSP Żupawa przekazał akt nadania sztandaru. Dekoracji sztandaru Srebrnym medalem za ,,Zasługi  dla Pożarnictwa" dokonał poseł na sejm RP Mirosław Pluta. Sztandar jest symbolem zjednoczenia się  nad wspólnym celem dla dobra ludzi.  Widnieje na nim maksyma ,,Bogu na chwałę, ludziom na ratunek". Zgodnie z tradycją na drzewcu sztandaru umieszczono pamiątkowe gwoździe, które są wyrazem szacunku i uznania dla fundatorów. Złożono również wpisy do pamiątkowej księgi.

Jubileusz stał się okazją do podziękowań dla strażaków - ochotników za ich trud włożony w obronę przeciwpożarową na terenie gminy i gmin sąsiednich. Prezes Zarządu Gminnego OSP RP w Grębowie, a zarazem wójt gminy Grębów Kazimierz Skóra podziękował strażakom za codzienny trud, poświęcenie i wytrwałość wkładaną w służbę.

Odznaczenia otrzymali druhowie:

 Po ceremonii nadania i dekoracji nowego sztandaru odznaczeniem, strażaków ochotników wyróżniono za szczególne zasługi.

Złoty medal ,,Za zasługi dla Pożarnictwa" otrzymał Wojciechowski Jan długoletni naczelnik,  a zarazem kierowca konserwator jednostki.

Srebrne medale ,,Za zasługi dla pożarnictwa" otrzymali: Kozieł Sylwester, Bartman Stanisław, Jeż Ryszard, Szewc Józef, Kozieł Mieczysław, Rapiej Arkadiusz, Szewc Jan

Brązowe medale ,, Za zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali : Wolak Stanisław, Chochołek Eugeniusz, Serafin Stanisław, Markiewicz Dariusz, Kępa Władysław, Korczak Władysław, Stępień Bolesław, Tutak Krzysztof, Buczko Mariusz, Stefański Grzegorz.

Odznaki ,, Strażak Wzorowy" otrzymali: Stępień Paweł, Wdowiak- Wilk Agnieszka, Dul Łukasz, Bartman Grzegorz, Lasota Karol, Kozieł Marcin, Szewc Tomasz, Szewc Łukasz

Po nadaniu odznaczeń odbyły się wystąpienia okolicznościowe podczas, których przekazano listy gratulacyjne  od posła Mirosława Pluty i Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego Krzysztofa Pitry.

Oprawę muzyczną całej uroczystości nadała Gminna Strażacka Orkiestra Dęta. Aktualnie OSP Żupawa zrzesza 47 członków w tym 34 czynnych, 3 honorowych oraz 10 kobiet.  Przy OSP  działają 2 młodzieżowe drużyny pożarnicze  dziewcząt i chłopców.

 Obecny  zarząd OSP Żupawa:

Stanisław Bartman - prezes, Jan Wojciechowski - naczelnik, Józef Szewc - zastępca naczelnika, Agnieszka Wdowiak – Wilk - sekretarz, Krzysztof Tutak - skarbnik.

Rys Historyczny

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Żupawie to odległe czasy. Z zapisków Kronik Grębowskich autorstwa Władysława Dumy Dominka czytamy: ,,We wsi istnieje Ochotnicza Straż Pożarna zorganizowana przed pierwszą wojną światową. W 1911 roku posiadała już ,,sikawkę" zakupioną za własne , gminne pieniądze. W latach 30-tych jednym z kolejnych komendantów straży pożarnej był Jan Szewc zwany ,, Jaś z Grąda". Później w działalność straży zaangażowana była rodzina Bajkowskich. Marcel Bajkowski był zastępcą Jana Szewca, a po nich Komendantem Bronisław Bajkowski.

Pierwszą istniejąca lista potwierdzająca ponowne powołanie OSP datowana jest na 9 kwiecień 1947 r. Wówczas komendantem został Szewc Jan a zastępcą Stefański Piotr. Lista liczy łącznie 15 strażaków. Kolejny wykaz składu osobowego zarządu  OSP w Żupawie pochodzi z 20 marca 1964 r. Kiedy to prezesem zostaje Bajkowski Bronisława naczelnikiem Szewc Jan.

Przez wiele lat straż prężnie działała. W roku 1945 wybudowano budynek  remizy z klubo-świetlicą. W 1993 r. Dokonano włamania do budynku remizy i skradziono sprzęt. Po kilku latach budynek remizy został rozebrany. W 1997 r. powstał nowy budynek Domu Ludowego wraz z remizą. Reaktywacja OSP nastąpiła 7 września 1995 roku. Wybrano nowy zarząd w skład którego weszli Kozieł Mieczysław- prezes, Wilk Stanisław – naczelnik, Jeż Ryszard- sekretarz, Rapiej Arkadiusz - skarbnik, Stępień Bolesław - członek. W 1999 r. Straż otrzymała pierwszy samochód typu Żuk, który po dwóch latach przeszedł karosację. W 2009 roku jednostka otrzymała średni samochód typu STAR 266.

Galeria zdjęć - pobierz