Trening systemów wykrywania i alarmowania

W dniu 18 listopada 2021 roku zostanie przeprowadzony gminny trening systemu wykrywania
i alarmowania nt. „Ocena sytuacji skażeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności powiatu przed skutkami zdarzeń CBRN przy wykorzystaniu nowoczesnych systemów i technologii IT i radiokomunikacji cyfrowej” pk. „PATROL - 21”. Podczas treningu nastąpi uruchomienie syren alarmowych przy remizach OSP z terenu gminy Grębów - o godzinie 11.00 i 11.15.