Trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania

W dniu 20 maja 2021 r. powiat tarnobrzeski bierze udział w treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza, zwany dalej „treningiem”. Trening będzie elementem ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE/SAREX-21” organizowanego przez podmioty szczebla centralnego: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) oraz z ramienia Szefa Obrony Cywilnej Kraju – Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej (KG PSP).

W ramach treningu, w dniu 20 maja 2021 r. między godz. 800 a 1100 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych na terenie województwa.

W trakcie fizycznego włączenia systemów alarmowych zostaną wyemitowane sygnały:

    1)  akustyczny sygnał alarmowy – „ogłoszenie alarmu” (dźwięk modulowany w okresie 3 minut);

    2)  akustyczny sygnał alarmowy – „odwołanie alarmu” (dźwięk ciągły w okresie 3 minut);

zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).

Treść pochodzi ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.