Trwa nabór wniosków ogłoszony przez Laskowiacką Grupę Działania

„Lasowiacka Grupa Działania” aktualnie realizuje nabory wniosków w ramach następujących przedsięwzięć:

  • przedsięwzięcie I.2.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne
  • przedsięwzięcie I.3.2. Tworzenie, rozwój i promocja turystyki
  • przedsięwzięcie I.4.1 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających lub istniejących mikroprzedsiębiorstw ukierunkowane na wykorzystanie potencjału rolniczego i gospodarczego LGD
  • przedsięwzięcie II.2.1 Działania na rzecz poprawy jakości życia grup defaworyzowanych.

Informacje nt. w.w. naborów możena uzyskać za pośrednictwem strony internetowej LGD lub poprzez bezpośredni kontakt z biurem.