Trwa szacowanie szkód powodziowych

Trwa liczenie i szacowanie szkód powodziowych   powstałych   w wyniku   ulewnych opadów atmosferycznych oraz wystąpieniem wody z rzeki Łęg oraz pozostałych rzek, potoków  i rowów melioracyjnych. W dniach 23-26 maja br.   W wyniku  wysokiego stanu wody na rzece Łęg zalane zostało 30 posesji  w miejscowości Krawce i Grębów-Zapolednik, zagrożenie  dotyczyło   bezpośrednio właścicieli budynków mieszkalnych i  ich rodzin. Poważne straty wystąpiły również w infrastrukturze dróg gminnych, powiatowych  jak też dróg dojazdowych do użytków rolnych. Zniszczone zostały liczne przepusty, zamulone i zanieczyszczone rowy szczegółowe przy gruntach rolnych.

 Nad zabezpieczeniem wałów, zagrożonych posesji mieszkalnych, dróg i mostów pracował Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego uruchomiając własne siły i środki, prowadząc działania ratownicze  wspólnie ze strażakami 8 jednostek OSP Gminy Grębów. Przy fachowej pomocy  zastępów  Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu oraz  żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

W dniu 31 maja br. Gminna Komisja przystąpiła do szacowania szkód w  budynkach mieszkalnych i gospodarczych w miejscowościach Krawce i Grębów-Zapolednik. Trwa przyjmowanie i weryfikacja wniosków, dotyczących  strat i szkód  w uprawach  i gospodarstwach rolnych. 

Wójt Gminy wystąpił z pismem do Dyrektora PUP Tarnobrzeg o aktywizację grupy bezrobotnych do  wykonania prac związanych z likwidacją skutków powodzi na terenie Gminy Grębów.

Po zakończeniu szacowania strat i szkód,   sporządzone  zostaną  zbiorcze protokoły  i zestawieni,  które zostaną przesłane do weryfikacji  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Szanowni Państwo

Składam serdeczne podziękowania  dla wszystkich  strażaków ratowników z Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Grębów, dla Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu oraz  żołnierzy   Wojsk Obrony Terytorialnej -  biorących udział w akcji ratowniczej podczas ostatniej powodzi w  Gminy Grębów.  Dziękuję za poświęcenie, profesjonalizm, skuteczną pracę pod presją czasu oraz w sytuacji zagrożenia zdrowia i mienia mieszkańców naszej Gminy. Dzięki Waszemu  zaangażowaniu w sposób znaczący ograniczone zostały skutki żywiołu. Dziękuję gminnemu zespołowi zarządzania kryzysowego za wielodobowe zaangażowanie i skutecznie prowadzoną  akcję przeciwpowodziową.

Szczególne Dziękuję  wszystkim mieszkańcom Gminy Grębów,  którzy  wspólnie ze strażakami  nie szczędząc sił i własnego zdrowia,  dzielnie walczyli z powodzią. To była pełna mobilizacja  i niesamowita  praca. Nikt nie  zważał na zmęczenie podczas ochrony wałów czy zagrożonych domostw.

Swoją obywatelska postawą, troską o dobro wspólne, po raz kolejny udowodniliście Państwo, że zawsze można  na Was liczyć. Jeszcze raz bardzo dziękuję.

 

 

                                                                                                          Kazimierz Skóra

                                                                                                      Wójt Gminy Grębów