Tydzień pomocy ofiarom przestępstw

Prokuratura Rejonowa w Tarnobrzegu uprzejmie informuje, że: w dniach 21-25 lutego 2011r. w ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu ulica Sienkiewicza 27, piętro IX w godzinach od 10.00 do 14.00, przyjmowane będą osoby pokrzywdzone przestępstwem. Prokuratorzy udzielać będą pomocy ofiarom przestępstw poprzez poradnictwo prawne oraz informowanie pokrzywdzonych o możliwość uzyskania pomocy finansowej, psychologicznej i prawnej przez instytucje państwowe, pozarządowe, sądowe i inne. Szczegółowy harmonogram przyjęć znajduje sie na tablicy informacyjnej w prokuraturze Rejonowej.