Unieważnienie dowodu osobistego

Dowód osobisty podlega unieważnieniu z mocy ustawy przez organ gminy, po zmianie danych, które ten dokument zawiera np. zmianie imienia czy nazwiska lub miejsca zamieszkania.

Z mocy ustawy unieważnieniu podlega również dowód osobisty:

- z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego
-z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza
- z dniem jego posiadacza
- z dniem zgonu jego posiadacza
- z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego
- z dniem upływu ważności dowodu osobistego- każdy dowód osobisty ma datę ważności.

Każdy posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument i złożyć wniosek o wydanie nowego dokumentu tożsamości w terminie:

- zmiany danych - 14 dni, w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 3 miesiące
- uszkodzenia- NIEZWŁOCZNIE
- upływu terminu ważności- nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności

                                                                                                                                    Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
                                                                                                                                       mgr Małgorzata Gawrońska