Uniwersytet Samorządności w Gminie Baranów Sandomierski

Mając na uwadze potrzeby mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego, Gmina Baranów Sandomierski realizuje zadanie pn. ,, Organizacja ogólnodostępnych zajęć dla mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego w ramach koncepcji Uniwersytet Samorządności’’.

Projekt realizowany jest w ramach koncepcji "Uniwersytetu Samorządności" objętej "Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025" dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Inicjatywy edukacyjne będą odbywać się w ramach 4 blokach tematycznych:

  • blok ekologiczny
  • blok historyczny
  • blok etnograficzny
  • blok promocyjno-gospodarczy

Zajęcia będą przeprowadzane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim, ul. Fabryczna 39 , 39-450 Baranów Sandomierski.