UWAGA ROLNICY

UWAGA ROLNICY

Wójt Gminy Grębów informuje, że można pobierać i składać wnioski na zasiłki celowe z tytułu powodzi w 2010r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grębowie (budynek Przedszkola).

Uprawnionymi do ubiegania się o pomoc są :

rolnicy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników ( ubezpieczeni w KRUS-ie )

- szkody zostały oszacowane przez powołaną komisję

- szkody w gospodarstwie wyniosły powyżej 30 %

Wnioski należy składać w terminie do 30 września 201O r.

Druki wniosków do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub w Urzędzie Gminy Grębów pok. 12.

Do wniosku należy dołączyć :

- dokument potwierdzający ubezpieczenie w KRUS

- nakaz płatniczy na 2010r

- umowa ( polisa ) ubezpieczenia co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy w godzinach pracy tj. od 7.30 do 15 .30 zarówno na miejscu jak i telefonicznie pod nr telefonu 15 8 11 27 17.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których powstały szkody spowodowane przez powódź, osunięcie ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz. U. Nr 132, póz. 889).

                                                                                       Wójt Gminy

 

mgr Zuzanna Paduch