W Grębowie coraz piękniej i bezpieczniej

Możliwość przyjęcia większej liczby dzieci, wzrost bezpieczeństwa i warunki do poszerzania oferty edukacyjnej i wychowawczej...

- to tylko niektóre korzyści wynikające z faktu, że Publiczne Przedszkole w Grębowie  zyskało niezależność lokalową. Po kapitalnym remoncie, przedszkole  zagospodarowało dodatkowe pomieszczenia, które opuścił GOPS. Na pewno jest przestronniej,  bezpieczniej i piękniej mówi dyrektorka przedszkola Pani Bogusława Szewc. W wyniku prac remontowych, oddano do użytku  6 dużych jasnych pomieszczeń przeznaczonych na sale dydaktyczne, obok których  urządzono  piękne dostosowane do potrzeb dzieci  łazienki. Prace na terenie przedszkola zaczęły się  w czerwcu 2017r i zakończyły się 20 września  2017r. Najbardziej uciążliwe, związane z kuciem ścian, poszerzaniem drzwi, wykonywaniem hydrauliki oraz instalacji, wykonywano w lipcu i sierpniu  gdy przedszkole było nieczynne, a zajęcia odbywały się w Przedszkolu w Stalach i w Jamnicy. Wymieniono również stare okna i drzwi. Przebudowano   instalacji c.o. wymieniono grzejniki. Zmodernizowano instalację elektryczną, zamontowano nowoczesne oświetlenie LED.  Na schodach wejściowych zamontowano windę  dla niepełnosprawnych co sprawi, że obiekt będzie spełniał wymagania z najnowszych przepisów budowlanych.                        

Dzięki dodatkowym pomieszczeniom, do przedszkola przyjęto 147  dzieci. Utworzono 6 grup,  rok wcześniej było ich 5.  W zakres robót wchodziło również zagospodarowanie terenu wokół budynku. Przebudowany został  ciąg pieszo-jezdny, powstał  niewielki parking i chodniki tak aby bezpiecznie przywieźć i doprowadzić dzieci do przedszkola. Teren wokół przedszkola  zyskał zupełnie nowy blask. W miejsce starego placu zabaw powstał nowoczesny z powierzchnią gumową, wyposażony w  nowe funkcyjne  urządzenia , które pozwalają na to by korzystała z nich większa liczba dzieci. Całkowity koszt zadania wyniósł:  1 134 984,71 zł. Na to zadanie gmina dostała dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych czyli 685 866,61zł.

Gmina Grębów pięknieje staje się bardziej nowoczesna i bezpieczna. W roku bieżącym wykonano szereg ważnych inwestycji i remontów wykonano m.in.

1. Kompleksowa termomodernizacja budynku ZSO w Grębowie.

Prace przy budynku szkoły zaczęły się w kwietniu 2017r i potrwają do 9 września 2017r. Zakres prac obejmuje wykonanie nowego dachu na budynku liceum, docieplenie stropów i wymianę pokrycia dachów, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem , wymianę wszystkich starych okien na plastikowe o małych stratach ciepła. Modernizację całego systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę trzech kotłów gazowych starego typu o mocy łącznej 435 kW na dwa kotły kondensacyjne o łącznej mocy 332, wymianę wszystkich starych grzejników na nowe o większej sprawności, wymianę starej instalacji c.o. i montaż nowych rur , zamontowanie nowoczesnych pomp ciepła do produkcji ciepłej wody użytkowej w łazienkach wykorzystujących ciepło powietrza do podgrzania wody.Całkowitą wymianę instalacji elektrycznej na nowoczesną energooszczędną poprzez wymianę oświetlenia w całej szkole na lampy LED, montaż na dachu sali gimnastycznej instalacji fotowoltaicznej w liczbie 160 paneli o mocy łącznej 40kW do produkcji prądu (fot.6), zmianę licznika energii na dwukierunkowy pozwalający oddawać prąd wytworzony z paneli do sieci, wymianę wszystkich przewodów elektrycznych na obecnie obowiązujące standardy zabezpieczeń, zamontowanie czujników ruchu na korytarzach, które pozwolą na samoczynne wyłączanie lamp gdy na korytarzach nie będzie osób; wbudowanie nowej sieci komputerowej w całej szkole. Ponadto cała szkoła wewnątrz została odnowiona poprzez malowanie ścian, sufitów i podłóg. Natomiast szkoła z zewnątrz przez nałożenie nowego tynku akrylowego dostała nowej barwy i wyglądu.

Całkowity koszt termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie wyniesie 2 991 178 zł. Na to zadanie gmina dostała dofinansowanie 85 % kosztów kwalifikowanych czyli 2 395 169,24zł .

2. Przebudowa bazy sportowo-dydaktycznej na terenie Gminy Grębów.

Zadanie składałosię z trzech części:

część I -„Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w sołectwie Grębów-Zapolednik”

część II -„Przebudowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół w Stalach”

część II -„Zakup nowoczesnego sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych”

W części pierwszej zadanie obejmuje przy Filialnej Szkole Podstawowej w Zapoledniku

Całkowity koszt wszystkich części projektu wyniesie 1 710 855,67zł. Na to zadanie gmina

3. Adaptacja budynku na potrzeby użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem wokół w centrum Grębowa.

W czerwcu zakończyły się prace remontowe i oddano do użytkowania dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej budynek w centrum Grębowa. Budynek został umową na 20 lat użyczony od Parafii Grębów za zgodą Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu za 0 zł dla Gminy Grębów. W budynku przeprowadzono prace remontowe przystosowując obiekt do nowo pełnionej funkcji budynku administracji państwowej. Zamontowano windę dla osób niepełnosprawnych. Wyremontowano instalację c.o. , instalacje elektryczną. Docieplono cały budynek. Pomieszczenia wewnątrz pomalowano. Wyremontowano sanitariaty i przystosowano dla osób niepełnosprawnych. Pomalowano i przystosowano piwnice na potrzeby magazynu i archiwum dla GOPS. Zagospodarowano teren wokół tworząc parking i chodniki.Usuwając zbędne ogrodzenia i tworząc teren zieleni obiekt podniósł estetykę w rynku Grębowa. Zadanie to wyniosło po przetargu 863 500,00 zł.

4. Inne inwestycje i remonty przeprowadzane na terenie Gminy Grębów.

Z ważniejszych inwestycji realizowanych w 2017r na terenie naszej gminy należy wymienić:

 • Utwardzenie parkingu w centrum miejscowości Stale. Wartość wykonanego zadania 98 000zł.
 • Utwardzenie parkingu w centrum Grębowa. Wartość wykonanego zadania 109 000zł.
 • Budowa nawodnienia boiska sportowego w Stalach. Wartość wykonanego zadania 54 052,35zł.
 • Termomodernizacja budynku remizy OSP Wydrza. Wartość wykonanego zadania 49 750zł.
 • Remont szatni LZS w Stalach. Wartość wykonanego zadania 24 300zł.
 • Dostawa i rozwożenie kruszywa na remont dróg gminnych. Wartość 86 680,60zł.
 • Dobudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy za łączną kwotę 77 962,zł.
 • Remont budynku remizy OSP Zabrnie. Wartość zadania 49 446zł.
 • Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Zabrniu. Wartość zadania to31 000,00 zł.
 • Budowa chodnika do placu zabaw i altanki w Nowym Grębowie. Wartość zadania19 360,00 zł.
 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Grębów-Zabrnie. Wartość zadania 57 000,00zł.
 • Przebudowa dróg gminnych. Wartość zadania 806 099,50zł

A do końca roku mamy do wykonania jeszcze wiele zaplanowanych zadań i zobowiązań.