Wakacyjny turniej piłki nożnej

Turniej piłkarski rozgrywany będzie na „ORLIKU” w Wydrzy. Do udziału zapraszamy młodzież z rocznika 1995 i młodsi. Każdy uczestnik musi przedstawić dokument  ze zdjęciem stwierdzający tożsamość i wiek.

 

- każda drużyna powinna składać się z 7 zawodników ( 4 w polu + bramkarz, 2 rezerwowych).

- czas gry 2 x 15 min

- zmiany hokejowe

- każda drużyna musi posiadać przynajmniej jednego opiekuna podczas trwania turnieju

- Turniej zostanie przeprowadzony systemem pucharowym - Obowiązują przepisy gry w piłkę nożną z wyłączeniem przepisu o spalonym, zmianach oraz wrzucie z autu.

- Kara indywidualna (żółta kartka) zastąpiona jest karą czasową: 3 min, 5min – wg. uznania sędziego.

- Za grę brutalną, lub wybitnie nie sportowe zachowanie – decyzją sędziego kara wykluczenia (czerwona kartka).

- Po wykluczeniu z gry, zawodnik (w przypadku awansu drużyny do dalszej rundy) zostaje odsunięty od występu w następnym spotkaniu.

- W razie nie rozstrzygnięcia meczu po ustalonym czasie gry, zarządza się serię 5 rzutów karnych.


 

ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU PRZYJMOWANE BĘDĄ DO 19.08.2010

 

WIĘCEJ INFORMACJI U OPIEKUNA „ORLIKA” LUB NR TEL. 694554261

Zgłoszenie