Wiosenne Targi Innowacji

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na,, Wiosenne targi innowacji”., które odbędą się 6 czerwca 2021 r. Będzie to impreza zlokalizowana na terenie otwartym wokół budynków PODR przy ul. Suszyckich 9 w Boguchwale.

Celem tego przedsięwzięcia jest tworzenie bezpośredniej sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, przedsiębiorcami branży ogrodniczej oraz instytucjami oferującymi usługi na rzecz rolnictwa. Na „Wiosennych targach innowacji” zostaną przekazane i upowszechnienie informacje o nowych rozwiązaniach, które są  stosowane w produkcji ogrodniczej zarówno pod kątem technologicznym, organizacyjnym i marketingowym. Obecność na targach podmiotów zajmujących się różnymi branżami, pozwoli na zidentyfikowanie obszarów tematycznych, które wymagają wsparcia.

Szczegółowe informacje na stronie PODR

Logo Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale