Własna firma w 3 krokach

Własna firma w 3 krokach – bezpłatne webinariadla przedsiębiorczych. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia – przygotowanie biznesplanu”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu zaprasza na cykl webinariów „Własna firma w 3 krokach – bezpłatne webinaria dla przedsiębiorczych. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia – przygotowanie biznesplanu”.

Cykl składa się z trzech spotkań online, które odbędą się:

 • 11.01.2021 r., godz. 9.00 – 9.45 - Dotacje na założenie działalności gospodarczej ze środków Funduszy Europejskich w ramach działania RPO WP 2014-2021 – informacje ogólne (rekrutacja do 8.01.2021 r., do godz 15.00. ).
 • 12.01.2021 r., godz. 9.00 – 9.45 - Biznesplan dla rozpoczynających działalność gospodarczą (rekrutacja do 8.01.2021 r., do godz. 15.00).
 • 13.01.2021 r., godz. 9.00 – 9.45 – Część finansowa biznesplanu zgodnie z obowiązującym formularzem (rekrutacja do 8.01.2021 r., do godz. 15.00).

Spotkania odbędą się za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz data i godzina wybranego spotkania) na adres: lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl oraz otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora. 

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Jest możliwość uczestniczenia we wszystkich webinariach. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy
o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Spotkanie skierowane jest do osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących i chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Głównie do osób pozostających bez pracy, biernych zawodowo, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych i tzw. ubogich pracujących oraz rolników i członków ich rodzin chcących odejść z rolnictwa. 

W szczególności na spotkania zapraszamy osoby zamieszkujące powiaty: tarnobrzeski, stalowowolski i niżański.
http://www.fundusze.podkarpackie.pl/index.php/11-gpi-rzeszow/akualnosci/1896-webinarium-wlasna-firma-w-3-krokach-dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej-dla-osob-powyzej-30-roku-zycia

Program webinarów:

cz. I Dotacje na założenie działalności gospodarczej ze środków Funduszy Europejskich
w ramach RPO WP 2014-2021 – informacje ogólne: 

 • Zasady podziału środków:

7.2 Wsparcie osób pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty pozakonkursowe;         

7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości;       

 • Grupa docelowa z wkluczeniami;         
 • Definicje pojęć;         
 • Zasady dofinansowania (kwoty);         
 • Zabezpieczenie;
 • Ścieżka aplikowania o wsparcie;         
 • Zobowiązania beneficjenta wsparcia;         
 • Rozliczenie dotacji i wsparcia pomostowego;         
 • Operatorzy wsparcia;         
 • Omówienie formularza rekrutacyjnego.

cz. II Biznesplan dla rozpoczynających działalność gospodarczą:

 • Zasady składania biznesplanu (regulamin operatora);
 • Ocena formalna biznesplanów;
 • Ocena merytoryczna biznesplanów;
 • Struktura biznesplanu.

cz. III Strona finansowa biznesplanu:

 • Opłacalność i efektywność przedsięwzięcia;
 • Planowane wydatki i ich uzasadnienie;
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy;
 • Prognoza cen;
 • Prognoza wielkości sprzedaży;
 • Prognoza przychodów;
 • Szczegółowy opis przyjęty do kalkulacji kosztów;
 • Wysokość wnioskowanego wsparcia finansowego.

Organizator webinarów:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu

ul. Sienkiewicza 8639-400 Tarnobrzeg
tel.: 798 771 220, 798 771 194
lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl 

Biała litera i na tle niebieskiego kółka