Wójt gminy Grębów ogłasza i przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości