Wydłużenie terminu naboru na rachmistrzów spisowych do NSP 2021

Komunikat Centralnego Biura Spisowego w sprawie przedłużenia terminu naboru kandydatów na rachmistrzów. Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu
z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Nabór na rachmistrzów spisowych przedłużony do 16 lutego