X Dożynki Województwa Podkarpackiego

Dnia 29 sierpnia 2010 roku, w Domaradzu odbyły się X Dożynki Województwa Podkarpackiego, połączone z XXVII Dożynkami Archidiecezji Przemyskiej, IX Powiatu Brzozowskiego oraz Dożynkami Gminy i Parafii Domaradz. Uroczystej Mszy Świętej Dziękczynnej przewodniczył Arcybiskup Józef Michalik Metropolita Przemyski. Po mszy nastąpiło poświęcenie przepięknie wykonanych wieńców dożynkowych i występy zaproszonych zespołów.
 

W uroczystości wzięli udział Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Bajda, a także parlamentarzyści z regionu, przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych. W dożynkach uczestniczyła delegacja z Powiatu Tarnobrzeskiego w skład, której wchodził Zespół Śpiewaczy ,,Grębowianki", Zespół Obrzędowy ,,Lasowiaczki”, Stowarzyszenie Kulturalne Cyganiaki w Cyganach i kapela ludowa. Delegaci zaprezentowali dwa pięknie wykonane wieńce.