XXIV sesja Rady Gminy Grębów

W dniu 29 września 2020 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbędzie się XXIV sesja VIII kadencji Rady Gminy Grębów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja w sprawie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok.
  6.1  informacja Kierownika GOPS w Grębowie,
  6.2 opinia Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Rodziny,
  6.3 opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej
  i Ochrony Środowiska,
  6.4  dyskusja - wypracowanie opinii i wniosków.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu grantowego pt. „Bądźmy przyjaciółmi naszej Ziemi” realizowanego w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Wydrza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stale III.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Grębów prowadzenia zadania publicznego należącego do właściwości Powiatu Tarnobrzeskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2020.
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.
Grafika w odcieniach koloru niebieskiego: okrągły stół przy którym na krzesłach siedzą postaci. Na środku stołu napis: sesja rady gminy