XXIX sesja Rady Gminy Grębów

W dniu 18 stycznia 2021 r. o godzinie 12.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbędzie się XXIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Grębów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Grębów”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na 2021 rok.
 9. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2021 rok.
 10. Przyjęcie planu pracy komisji problemowych Rady Gminy na 2021 rok.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad.

                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                              Jerzy Drewniak

W związku z sytuacją epidemiczną zapraszamy do oglądania sesji online.

Grafika w odcieniach koloru niebieskiego: okrągły stół przy którym na krzesłach siedzą postaci. Na środku stołu napis: sesja rady gminy