XXVI sesja Rady Gminy Grębów

W dniu 13 listopada 2020 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie odbędzie się XXVI sesja VIII kadencji Rady Gminy Grębów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
  6.1 Informacja Wójta Gminy Grębów.
  6.2 Opinia Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Rodziny.
  6.3 Dyskusja, przyjęcie informacji i wniosków.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Jeziórko.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Grębów
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Grębów na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Grębów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grębów Centrum II.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2020.
 14. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

 W związku z sytuacją epidemiczną zapraszamy do oglądania sesji online.

Grafika w odcieniach koloru niebieskiego: okrągły stół przy którym na krzesłach siedzą postaci. Na środku stołu napis: sesja rady gminy