XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Grębów

XXXI nadzwyczajna sesja Rady Gminy Grębów odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2021 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych
    w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Grębów.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2021.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.

                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                    Jerzy Drewniak                

 

Ze względów bezpieczeństwa zapraszamy do oglądania transmisji na żywo, dostępniej na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.                                                                                  

Grafika w odcieniach koloru niebieskiego: okrągły stół przy którym na krzesłach siedzą postaci. Na środku stołu napis: sesja rady gminy