XXXIII sesja Rady Gminy Grębów

XXXIII sesja Rady Gminy Grębów odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. o godzinie 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy Grębów z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy z realizacji „Programu Współpracy Gminy Grębów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2020”.
  6.1 Opinia Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Rodziny.
  6.2 Dyskusja – wypracowanie opinii i wniosków.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grębowie – Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok.
  7.1 Informacja kierownika GOPS w Grębowie.
  7.2 Opinia Komisji Prawa, Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Rodziny
  7.3 Dyskusja – wypracowanie opinii i wniosków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchmości położonej w miejscowości Żupawa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Stale na rzecz użytkowania wieczystego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII.167.2020 Rady Gminy Grębów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2021.
 13. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                    Jerzy Drewniak                                  

 

Ze względów bezpieczeństwa zapraszamy do oglądania transmisji na żywo, dostępniej na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.