XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Grębów

XXXV sesja Rady Gminy Grębów odbędzie się w dniu 9 lipca 2021 r. o godzinie 8.15 w Urzędzie Gminy w Grębowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Grębów
    w roku szkolnym 2021/2022.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębów na lata 2021-2034.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                               Jerzy Drewniak         

                  

Ze względów bezpieczeństwa zapraszamy do oglądania transmisji na żywo, dostępniej na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.