XXXVI sesja Rady Gminy Grębów

XXXVI sesja Rady Gminy Grębów odbędzie się w dniu 20 lipca 2021 r. o godzinie 9.30 w Gminnym Centrum Kultury w Grębowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX.276.2018 Rady Gminy Grębów
  z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i wypłacania diet dla sołtysów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grębów na lata 2021-2034.
 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad.

                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                  Jerzy Drewniak                       

 

Ze względów bezpieczeństwa zapraszamy do oglądania transmisji na żywo, dostępniej na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.