XXXVII sesja Rady Gminy Grębów

XXXVII sesja Rady Gminy Grębów odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2021 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy w Grębowie.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Grębów.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla Gminy Grębów.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Grębów na rok 2021.
  9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  10. Zakończenie obrad.

                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                            Jerzy Drewniak      

Ze względów bezpieczeństwa zapraszamy do oglądania transmisji na żywo, dostępniej na stronie Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.