Z czego wynika podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

SZANOWNI PAŃSTWO MIESZKAŃCY GMINY GRĘBÓW

Konieczność zmiany stawek opłaty za odpady spowodowana jest wzrostem kosztów obsługi całego systemu gospodarowania odpadami, przede wszystkim kosztów niezależnych od gminy. Cena dla mieszkańca wynika z trzech głównych składników:

  1. Opłaty za zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów  w Stalowej Woli,
  2. Opłaty marszałkowskiej wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrowz dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (która jeszcze w 2015 r. wynosiła 74 zł za tonę i wzrosła do 270 zł.),
  3. Ceny za odbiór i transport odpadów wynikającej z przetargu przeprowadzanego przez gminę.

Dla lepszego zobrazowania przedstawiamy Państwu informację tabelaryczną, jak wzrosły ceny tylko tych trzech składników w latach 2019 - 2021:

Szanowni Państwo, mając na względzie obecny wzrost cen energii i płacy minimalnej, należy spodziewać się kolejnej podwyżki stawki opłaty za odpady w ciągu roku, na które ani Wójt Gminy ani też Rada Gminy Grębów - nie mają żadnego wpływu.
 

                                                                                                                              Z poważaniem: 
                                                                                                                          Wójt Gminy Grębów
                                                                                                                             Kazimierz Skóra