Za nami Objazdowe Święto Dożynkowe

W Gminie Grębów rozpoczęto obchody Święta Dożynkowego 15 sierpnia w niedzielę. Już w godzinach rannych przed Gminnym Centrum Kultury w Grębowie zgromadziły się delegacje dożynkowe z pięknymi wieńcami, aby stąd wyruszyć i przejazdem odwiedzić wszystkie miejscowości naszej pięknej Gminy.
Już po raz drugi barwny korowód pojazdów odwiedził mieszkańców każdego sołectwa. Tą formę święta plonów wymusiła epidemia. W ubiegłym roku takie wydarzenie spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem przez mieszkańców całej Gminy. Wielu z nich z racji wieku nie może uczestniczyć w obchodach stacjonarnych, dlatego chętnie witają kolorowy orszak dożynkowy przejeżdżający w swoich miejscowościach.

Wójt Gminy Kazimierz Skóra w towarzystwie jednej z grup wieńcowych otwierał orszak dożynkowy.
Na drugim traktorze przez całą trasę przygrywała kapela Jaśki. Natomiast za nimi zgromadziły się kolejne grupy dożynkowe, a strażacy z OSP prowadząc korowód dbali o bezpieczeństwo w czasie przejazdu.

Uroczysta Msza dziękczynna odbyła się w Kościele w Krawcach. Mszę Świętą celebrował ks. Proboszcz  Eugeniusz Różański, a homilię ze specjalnym przesłaniem dla rolników wygłosił ks. Bartosz Skoczylas. Podczas uroczystość na ręce Wójta Gminy pana Kazimierza Skóry oraz Sołtysa wsi Krawce pana Jana Matyki - gospodarze - Państwo Ewa i Aleksander Jarosz przekazali chleb dożynkowy.

Wójt Gminy w swoim przemówieniu zaznaczył, że Święto Dożynkowe to przede wszystkim czas podziękowań za plony, to również bogactwo naszej tradycji, obchodzone już przez pokolenia naszych przodów, to piękny element kultury, który należy kultywować i krzewić w sercach najmłodszych. W swoim wystąpieniu Wójt Gminy podkreślił jak ważna i ciężka jest praca rolnika, życzył, aby ta praca zawsze spotykała się z wdzięcznością i uznaniem. Ze swej strony zapewnił,
że jako gospodarz ten „gminny bochen chleba” będzie dzielił sprawiedliwie z myślą o każdej miejscowości oraz o wszystkich mieszkańcach.

Po zakończonej Mszy Św. barwny i radosny korowód wyruszył w dalszą trasę, aby zaprezentować wykonane wieńce i odwiedzić wszystkie sołectwa naszej Gminy.

W każdej miejscowości zgromadzeni mieszkańcy ciepło i z dużym entuzjazmem witali orszak dożynkowy. W trakcie dożynek degustować można było domowe wypieki i potrawy przygotowane przez gospodarzy oraz zespoły. Święto Plonów było czasem spędzonym na wspólnych rozmowach przy radosnej muzyce, co wywołało wiele uśmiechów i będzie okazją do wspomnień. Na całej trasie Wójt Gminy obdarowywał najmłodszych słodyczami.

Objazdowe Święto Dożynkowe, które obchodzone jest w naszej Gminie - to olbrzymie wyzwanie organizacyjne wymagające ogromnego zaangażowania, wkładu pracy i serca.

Wójt Gminy w imieniu władz samorządu serdecznie dziękuje za życzliwość i otwartość na drugiego człowieka, za spontaniczne uczestnictwo w tej pięknej i ludowej tradycji.

Słowa podziękowania kieruje do wszystkim mieszkańców, którzy tak radośnie witali orszak dożynkowy, do Sołtysów i Radnych, Zespołów Ludowych, Stowarzyszeń, Akademii Seniora, i wszystkich delegacji wieńcowych za gościnność, spontaniczne ale pełne ważnych treści rozmowy, a przede wszystkim za przygotowanie przepięknych wieńców dożynkowych.

Serdeczne podziękowania dla druhów strażaków za ogromne zaangażowanie i czuwanie nad bezpieczeństwem. Druhowie Strażacy – zawsze możemy na Was liczyć!

Dziękujemy niestrudzonej Kapeli Jaśki, która muzyką i śpiewem umiliła przejazdy od wioski do wioski. Szczególne podziękowania kierujemy do pani Alicji Kubiak oraz wszystkich pracowników Gminnego Centrum Kultury w Grębowie za wkład pracy i zaangażowanie
w przygotowanie uroczystości dożynkowych.

Galeria zdjęć