Zapraszamy na zebranie wiejskie sołectw Zabrnie i Poręby Furmańskie

soltysSołtysi wsi Zabrnie i Poręby Furmańskie zwołują zebranie wiejskie dnia 13 lutego o godz.1400 w budynku szkoły w Zabrniu
Do udziału w zebraniu zaprasza się Wójta Gminy Grębów.

Porządek zebrania:
1) Informacja Sołtysów za rok 2010r,
2) Informacja Wójta Gminy
                                       3) Wolne wnioski.
                                                                                SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU