Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Zawiadamiamy, iż dnia 25.02 2011 r. o godz.900w Urzędzie Gminy w Grębowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej:

  Tematyka posiedzenia:

  1. Kontrola przeprowadzonych przetargów w II półroczu 2010 r.

   

  • Dnia 7.03 2011 r. o godz.900 w Urzędzie Gminy w Grębowie odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

  Tematyka posiedzenia:

  1. Wypracowanie koncepcji i kierunków działania w sprawie remontów urządzeń melioracyjnych i nowych inwestycji w tym zakresie celem zapobiegania zalewania przez wodę terenów mieszkalnych i terenów rolniczych na terenie gminy ( komisja wyjazdowa).

  2. Sprawy bieżące.

  • Dnia 9.03 2011 r. o godz.900odbędzie się posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego Ochrony p.poż i Samorządu

  Tematyka posiedzenia:

  1. Ocena stanu bezpieczeństwa , porządku publicznego i ochrony ppoż. na terenie gminy w 2010 r.

  a/ analiza sprawozdania Kierownika Posterunku Policji w Grębowie ,

  b/ analiza sprawozdania Komendanta Gminnego OSP w Grębowie ,

  c/ ocena dotycząca przygotowania i postępowania gminy na wypadek klęski żywiołowej - zarządzanie kryzysowe

  2. Wypracowanie opinii w sprawie realizacji nowych inwestycji drogowych na terenie gminy w roku 2011 .

  • 3. Sprawy bieżące .
  • Dnia 11.03 2011 r. o godz.9°° odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Przestrzennego

  Tematyka posiedzenia:

  1. Ocena sprawozdania z działalności GCK w Grębowie za 2010 r. pod względem wydatkowania środków finansowych przyznanych przez gminę na działalność tej jednostki,

  2. Analiza poszczególnych kosztów przez budżet gminy na akcję odśnieżania dróg -zima 2010/2011

  3. Sprawy bieżące .

  • Dnia 11.03 2011 r. o godz.900 odbędzie się posiedzenie Komisji  Oświaty Kultury Ochrony Zdrowia i Rodziny

  Tematyka posiedzenia:

  1. Ocena sprawozdania z działalności GCK w Grębowie za 2010 r. - wypracowanie opinii i wniosków,

  2. Ocena stanu bezpieczeństwa , porządku publicznego i ochrony ppoż. na terenie zespołów szkół.

  3. Sprawy bieżące.